Werkgebied


Het werkgebied van WBE WBE Midden-Ooststellingwerf beslaat een gebied van ongeveer 4901 hectare. Op onderstaande kaart kunt u het werkgebied van deze WBE zien. De blauwe lijn geeft de grens aan.