09-09-2019: Standaard Jachthondenproef Gieten


De SJP’s bestaan uit vijf, acht of tien onderdelen, afhankelijk van het niveau dat je aflegt. De aanduiding ‘standaard’ betekent dat de proeven altijd hetzelfde zijn. Bij iedere SJP leg je dus dezelfde proeven af. De variatie zit hem in het terrein en in de volgorde waarin je ze die dag moet afleggen.

Staatsbos nabij zandgat Homan Free
Nijslootsweg 1
9463TX Gieten
Drenthe

Bron: Jagersvereniging


Terug naar agenda